Dòng thông tin - RSSTiện ích

Trung tâm dịch vụ pháp lý Đông Đô tuyển dụng nhân viên, chuyên viên  nghiệp vụ pháp lý

Trung tâm dịch vụ pháp lý Đông Đô tuyển dụng nhân viên, chuyên viên nghiệp vụ pháp lý

| 18 Tháng Mười Một, 2021 | 0 Comments

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Trung tâm dịch vụ pháp lý Đông Đô tuyển dụng nhân viên, chuyên viên  nghiệp vụ pháp lý TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐÔNG ĐÔ, GỒM CÁC ĐƠN VỊ: Tại Hà Nội: – Văn phòng công chứng Đông Đô, địa chỉ trụ sở: số 101 phố Ngụy Như Kon […]

Continue Reading

Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

| 28 Tháng Năm, 2021 | 0 Comments

Continue Reading

KẾ HOẠCH  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11  năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng (Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BTP  ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng (Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| 22 Tháng Ba, 2021 | 0 Comments

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm a Mục 1 phần III Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng (sau đây tắt gọi là Nghị quyết số 172/NQ-CP), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị […]

Continue Reading

THÔNG TƯ 01-2021/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

THÔNG TƯ 01-2021/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

| 3 Tháng Ba, 2021 | 0 Comments

BỘ TƯ PHÁP Số: 01/2021/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2021       THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng ___________________   Căn cứ Luật Công […]

Continue Reading

Văn phòng Công chứng An Nhất Nam khai Xuân Tân Sửu-2021

Văn phòng Công chứng An Nhất Nam khai Xuân Tân Sửu-2021

| 17 Tháng Hai, 2021 | 0 Comments

Continue Reading