Phí công chứng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG AN NHẤT NAM

Số 65 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tell: 024.3883 8899           Hotline: 0908 99 88 99

Email: tuvan@congchungannhatnam.com         www.congchungannhatnam.com

BIỂU PHÍ CÔNG CHỨNG

  1. I.       MỨC THU PHÍ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO GIÁ TRỊ TÀI SẢN HOẶC GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

STT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(Đồng/trường hợp)

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

Từ 50 triệu  đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
Trên 10 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp)
  1. II.   MỨC THU PHÍ THÙ LAO CÔNG CHỨNG

 STT

THÙ LAO CÔNG CHỨNG

Mức thu

(Đồng/trường hợp)

  1. 1.
Giấy uỷ quyền

300.000

  1. 2.
Hợp đồng ủy quyền

500.000

  1. 3.
Hợp đồng chuyển nhượng , tặng cho, cho mượn, trao đổi, đặt cọc tài sản, Văn bản thoả thuận phân chia tài sản chung vợ chồng, Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng

500.000

  1. 4.
Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng thế chấp, góp vốn, kinh tế, thương mại

500.000

  1. 5.
Di chúc, Thông báo khai nhận di sản thừa kế, Văn bản khai nhận, từ chối nhận di sản thừa kế, Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế

500.000

  1. 6.
Văn bản Sửa đổi, hủy hợp đồng, giao dịch đã ký công chứng

500.000

  1. 7.
Các loại văn bản khác

Thông báo khi có

thông tin cụ thể

  1. III.   MỨC PHÍ THÙ LAO CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ, NGOÀI GIỜ

STT

DỊCH VỤ NGOÀI TRỤ SỞ, NGOÀI GIỜ

Mức Thu

( Đồng/Lượt )

1.

Công chứng ngoài giờ hành chính (Trước 8h hoặc sau 17h30, từ 12h – 13h30 ),

600.000

2.

Công chứng ngày nghỉ ( Chiều thứ 7, chủ nhật ), ngày lễ.

600.000

3.

Công chứng tại nhà, tại cơ quan

MỨC 1: Cách trụ sở VPCC ≤ 5 km

500.000

MỨC 2:  Cách trụ sở VPCC 5 km – 10 km

800.000

MỨC 3: Cách trụ sở VPCC ≥ 10 km

Thông báo khi có thông tin cụ thể