Dòng thông tin - RSSVăn bản, hợp đồng mẫu

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền

| 21 Tháng Mười Một, 2015 | 0 Comments

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–o0o—–   GIẤY ỦY QUYỀN   Hôm nay ngày ………….tháng ……năm ………. Tại Văn phòng công chứng Chợ Lớn, tôi (chúng tôi là:   Họ tên Ông : . . . . . . . . . . . […]

Continue Reading