Giới thiệu

Kính chào quý khách hàng!

Văn phòng công chứng An Nhất Nam được thành lập năm 2008 do do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp.

Phương châm, chiến lược hoạt động của Văn phòng Công chứng An Nhất Nam tuân thủ hiến pháp và pháp luật, tôn trọng đạo đức hành nghề Công chứng. Phát triển bền vững xây dựng uy tín, danh tiếng bằng chất lượng công việc, đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của Quý khách, giải quyết công việc thấu tình, đạt lý.
logo-an-nhat-nam
Trưởng Văn phòng Công chứng An Nhất Nam cùng tập thể chuyên viên pháp lý, chuyên viên chuyên ngành, tâm huyết, trung thực được đào tạo chuyên nghiệp luôn luôn phấn đấu đáp ứng những nhu cầu chính đáng của Quý khách.
Hoạt động trong khuôn khổ, quy định của pháp luật Công chứng. Chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của các cấp chủ quản:
Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Tư pháp cùng các cơ quan, hữu quan.
Phí và lệ phí thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật công khai, minh bạch.